Interpellation om beslut att namnge gata eller plats efter Hilma Hofstedt

2012-11-22

Till

Kommunfullmäktige

Halmstads kommun

Kulturnämndens ordf

Hemvårdsnämndens ordf

Interpellation om beslut att namnge gata eller plats efter Hilma Hofstedt

Vår förre ordförande i kommunfullmäktige, Gunnel Karlsson lämnade 1987 in en motion om att namnge en gata eller plats efter Hilma Hofstedt. 1987-06-25 beslutade kommunfullmäktige att detta skulle göras. Men ingenting hände. Undertecknad skrev en interpellation 2004 och fick som svar av fullmäktige att det skulle bli av. Ingenting har hänt.

Hilma Hofstedt levde 1882-1937 och var aktiv i arbetarrörelsen i Halmstad. Hon valdes in i stadsfullmäktige i Halmstad 1922 där hon under 15 år kämpade för de små och förtryckta enligt Gunnels motion. Hon var bland de första kvinnorna som valdes in i fullmäktigeförsamlingen. Hilma har nyligen uppmärksammats i boken ”Halländsk kvinnokraft” (M Blomberg m fl, 2012).

Gunnel Karlsson har tagit upp frågan med undertecknad om varför inte beslutet leder till att Hilma uppmärksammas och föreslagit att t ex det nya äldreboendet på Sofieberg namnges efter Hilma, som också var aktiv för att förbättra förhållandena för de familjer som bodde på Vapnö. Ställer därför följande frågor:

Till Kulturnämndens ordförande: Varför har inte kulturnämnden fullfölj beslutet?

Till Hemvårdsnämndens ordförande: Kan det nya äldreboendet namnges efter Hilma Hofstedt?

Mariann Norell

Ledamot kommunfullmäktige, Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk