Motion om att Halmstads kommun skall erbjuda tomträtter vid nybyggnad av bostäder

 

Till Kommunfullmäktige

Halmstads kommun

Motion om att Halmstads kommun skall erbjuda tomträtter vid nybyggnad av bostäder

Sedan ett antal år tillbaka har vi i Halmstads kommun sålt ut de tomträtter som under tidigare decennier bidragit till att ge fler av Halmstadborna möjligheter att köpa villor eller bostadsrätter. Utförsäljningen har varit rimlig eftersom tomträttsmöjligheten redan haft avsedd effekt. Nu har bostadsmarknad och priser urholkat de gamla tomträtternas möjligheter att erbjuda fler möjligheten att skaffa sig egen bostad. Efterhand som utbudet av bostäder minskat och efterfrågan ökat har prisskillnaderna mellan egen tomt och tomträtt minskat.

Kommunen har för de sålda tomträtterna haft möjlighet att skaffa ny mark och vi står nu inför utbyggnad av flera bostadsområden. Samtidigt är priserna på mark och villor höga, lånemarknaden stramas åt och de som kommer att ha möjlighet att köpa villor och bostadsrätter måste ha både höga inkomster och god ekonomi för att godkännas som låntagare av bankerna.

I detta läge har vi möjlighet att åter använda tomträtten för att göra det möjligt för fler, framförallt barnfamiljer att skaffa bostad i Halmstad. Vi vill göra Halmstad attraktivt att bo i för alla. Då är ett viktigt medel att åter använda denna möjlighet, som innebär lägre lån och mindre risker för de låg- och medelinkomsttagare som vill skaffa egen bostad.

De gamla tomträtterna visade sig på lång sikt vara en god affär för såväl kommunen som de enskilda tomträttsinnehavarna. Kommunen har goda möjligheter att tänka strategiskt och långsiktigt med låga avgifter och med målen bättre integration och jämlikhet.

Jag föreslår därför kommunfullmäktige att besluta

  • Att snarast möjligt börja erbjuda tomträttsmöjlighet vid byggandet av bostäder
  • Samt att redovisa utvecklingen av tomträtter i Halmstad till kommunfullmäktige årligen.

Mariann Norell

Vänsterpartiet

Kopiera länk