Motion om att jämställa förskoleplats med förskoleklass

2013-08-13

 

Kommunfullmäktige

Halmstads kommun

Motion om att jämställa förskoleplats med förskoleklass

Sedan 2010 har vi en reviderad läroplan som ger ett tydligare och förstärkt pedagogiskt uppdrag till förskolan. Samtidigt har vi i Halmstad ett regelverk om tider som t ex inte ger barn till arbetslösa möjlighet att vara i förskolan mer än max 15 tim/vecka.

Förskolan är till för barnen och deras utveckling. Denna möjlighet är viktig för alla barn.

Barn i förskoleklass har idag rätt till 20 tim/vecka vilket ger möjlighet till en mer pedagogisk och sammahållen tid i förskolan där också måltid ingår. Under måltiden sker ett viktigt socialt samspel som har stor pedagogisk betydelse för barnen.

Vi yrkar därför:

Att Halmstads kommun jämställer förskoleplats för alla barn med förskoleklassen och därmed erbjuder alla barn tid i förskolan med minst 20 tim/vecka samt att måltiden ingår i förskoletiden.

Jan Berg Mariann Norell

Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk