Motion om att ordna kolloverksamhet för skolbarn under sommaren 2014

2013-08-14

Kommunfullmäktige

Halmstads kommun

Motion om att ordna kolloverksamhet för skolbarn under sommaren 2014

Under försommaren 2013 fanns det förfrågningar från flera föräldrar till barn i högstadiet om sommarkollo för barn. Sådan verksamhet ordnades under en vecka i ett samarbete mellan kulturnämnden och Ljungbergska stiftelsen.

När nu behovet av kolloverksamhet för barn i grundskolan har visat sig bör vi i Halmstads kommun planera för verksamheten inför nästa sommar. Vi borde kunna erbjuda föräldrar och barn kolloverksamhet i god tid före sommarlovet och utvidga så att även barn i ”mellanstadieålder” får möjlighet att delta.

Vi yrkar därför:

att Halmstads kommun planerar för en kolloverksamhet för barn och unga sommaren 2014

Samt att erbjudandet förmedlas till föräldrar i god tid före sommaren 2014.

Carina Rosshed Renkert

Mariann Norell

Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk