Motion om filmade kommunfullmäktigemöten

Datum 2011-03-06

Kommunfullmäktige

Halmstads kommun

Motion om filmade kommunfullmäktigemöten

Kommunikation omfattar mer än att lyssna. När man ser kroppsspråk, tonläge, betoning av ord och får se andras ögon ges en betydligt bättre bild.

I dagens samhälle räcker det inte med att direktsända kommunfullmäktiges möten via närradion. Vi behöver en mer direkt kommunikation med våra väljare och möjligheter för flera att följa hur vi som folkvalda fullföljer våra uppdrag.  Genom att filma våra sammanträden och direktsända dem via exempelvis Halmstads kommuns hemsida öppnar vi för en bättre kommunikation, demokrati och dialog med invånarna. Fullmäktiges ledamöter blir då mindre anonyma och detta kan i sig inbjuda till bättre kontakter.  Direktsända fullmäktigesammanträden skulle också kunna vitalisera debatten och få fler ledamöter aktiva.

 

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar,

Att filma kommunfullmäktiges möten och sända dem direkt via hemsidan,

Att skapa ett digitalt arkiv där kommuninvånarna kan lyssna och titta på samtliga fullmäktigemöten via nätet,

Att skapa möjlighet att sända filminspelningen i en lokal tv-kanal.

 

Halmstad den 6 mars 2011

 

Maria Johansson

Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk