sida

Motion om förändring av allmänhetens frågestund

Datum 2011-03-06

Kommunfullmäktige

Halmstads kommun

Motion om förändring av allmänhetens frågestund

 

Som det nu är har allmänheten möjlighet att komma till fullmäktige och ställa en fråga till någon politiker som sedan har möjlighet att besvara frågan.  Någon möjlighet att ställa följdfråga eller be om ett förtydligande ges inte. Vid kommunikation mellan en myndighet och en privatperson har myndigheten skyldighet att se till så att privatpersonen för förstått budskapet. Detta bör också tillämpas i politiken och vi behöver öppna upp för en bättre demokrati och dialog med våra kommuninvånare och väljare.

 

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar

Att vid allmänhetens frågestund ge möjlighet till minst en replik

 

Halmstad den 6 mars 2011

 

Maria Johansson

Vänsterpartiet Halmstad

 

 

Kopiera länk