sida

Motion om könsuppdelad statistik

Datum 2012-10-07

Kommunfullmäktige Halmstads kommun

 

Motion om könsuppdelad statistik

Sedan 2001 finns det en nationell författning som säger att all officiell individbaserad statistik ska vara könsuppdelad och redan innan dess fanns liknande skrivningar.

 

Trots det brister det i Halmstads kommuns redovisningar av individbaserad statistik. I Årsredovisning 2011 finnsbrister under t.ex. avsnittet om ”Medarbetare” vad det gäller timavlönade personer, visstidsanställda och vid redovisningen av sjukfrånvaro för de olika ålderskategorierna bl.a. Vidare finns det inget könsperspektiv alls när det gäller de olika medborgarundersökningarna. Ett annat exempel på dokument som brister i könsuppdelad statistik är Trygghetsfokus på Halmstads resecentrum 2010 som är genomfört i stöd från Boverkets ”åtgärder för att stärka tryggheten i stads-/tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv”. Bara ordet jämställdhet här säger ju att det handlar om kvinnor/flickor och män/pojkar. Därför bör också det vara en viktig del i själva trygghetsvandringarna, samtalsintervjuerna, enkäterna och seminariet. Trots det är den könsuppdelade statistiken nästintill obefintlig. Det här är bra några få exempel på hur Halmstads kommun brister i den individbaserade statistiken när det gäller könsuppdelning.

 

Det är viktigt med könsuppdelad statistik för att kunna se likheter och skillnader mellan män och kvinnor, flickor och pojkar. Därför måste all individbaserad statistik vara könsuppdelad.

 

Jag yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar

 

att Halmstads kommun fortsättningsvis följer SFS 2001:100 § 14: Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta

 

att vid de tillfällen då det anses finnas särskilda skäl mot könsuppdelad statiskt enligt SFS 2001:100 § 14 ska det tydligt anges vilka dessa skäl är.

 

Halmstad den 7 oktober 2012

 

 

Maria Johansson

Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk