Kim

Detta är del ett av vår serie där medlemmar i partiet berättar om sig själva, varför de gick med i Vänsterpartiet, hur de engagerar sig i partiet idag och vad som är det bästa med att vara medlem.
_______________

Hej! Mitt namn är Kim Ljungcrantz, 26 år, och jag jobbar som restaurangbiträde på en snabbmatsrestaurang i Halmstad.Kim

Hej! Mitt namn är Kim Ljungcrantz, 26 år, och jag jobbar som restaurangbiträde på en snabbmatsrestaurang i Halmstad.

Jag gick med i Vänsterpartiet strax efter valet 2014. Varför jag gick med var helt enkelt för att partiet står för värderingar värda att se upp till när det kommer till alla människors lika värde och respekten för detta värde, oavsett vilka vi är eller vilka förutsättningar vi råkar födas med.

Våra förutsättningar i livet är egentligen ett enda stort lotteri och Vänsterpartiet är för mig det partiet som ser till att jämna ut orättvisor, speciellt för de som dragit och oftare får dra livets nitlotter.

Vi ska alla kunna förverkliga våra liv och veta att vi har en fungerande välfärd i ryggen. Detta är en välfärd som Vänsterpartiet klart är bäst på att investera i bland alla våra riksdagspartier.

Jag gick även med i partiet för den ständiga närvaro jag sett att de har bland medborgarna och den dialog de för med desamma. Det är en äkthet i detta som är väldigt jordnära och som är unikt och bra. Det finns även en stor demokratisk aspekt i denna dialog då det tar tillvara på medborgarnas erfarenheter och tankar kring frågor som är viktiga för dem.

Partiets ständiga ställningstaganden mot – samt deras ihärdiga ifrågasättande av – stora orättvisor och diskriminering i samhället gör att ”allas lika värde” faktiskt praktiseras och inte bara är ord som slängs ut frikostigt – även detta förverkligande av värderingar är typiskt Vänsterpartiet och som jag är stolt över att vara en del av.

Mycket av det jag gör i direkt anslutning till partiet är att gå på medlemsmöten (där utbyte av erfarenheter och idéer aldrig ska överskattas) och på en del demonstrationer för att stå upp mot rasism och för ett värdigt flyktingmottagande.

På fritiden är jag nätaktivist i viss mån där jag delar med mig av, och ibland kommenterar, artiklar som jag tror är viktigt för människor att ta del av, i arbetet mot ett mer jämställt samhälle fritt från diskriminering, rasism och sociala orättvisor. Artiklar jag delar mest är sådana som granskar och riktar kritik mot SD, deras politik/utspel och deras, samt andras, falska påståenden och myter om flyktingsituationen, tiggare etc. Även artiklar där jag kritiserar inskränkningen av mänskliga rättigheter och oppositionspartiernas politik delas.

Det bästa med att vara med är det välkomnande en får på en gång, vare sig du är medlem eller inte – alla är välkomna på en del av våra medlemsmöten och höra vad vi vill göra för att förbättra samhället för alla. Det bästa är också att alla medlemmar brinner för det de gör och alla som är med kan bidra på många olika sätt.
________________

Vill du också bli medlem? Klicka här

Kopiera länk