Ulrika

Detta är del två av vår serie där medlemmar i partiet berättar om sig själva, varför de gick med i Vänsterpartiet, hur de engagerar sig i partiet idag och vad som är det bästa med att vara medlem.

Ulrika Östberg Ersättare i Kulturnämnden ulrika.ostberg@halmstad.se

_________________

Mitt namn är Ulrika Östberg och jag är 37 år. Jag bor i Halmstad tillsammans med min man och våra två barn, Jens är åtta och Sara tre. Jag är sjukpensionär eftersom jag är blind och lever med en reumatisk sjukdom som periodvis är mycket aktiv och aggressiv. Jag försöker dock leva ett så aktivt och levande liv jag bara kan trots min sjukdom och trots min situation. Jag har under en tid tillbaka studerat på halvfart, först teologi och nu kommunal demokrati.

Efter en lång tids sympatiserande med Vänsterpartiet tog jag äntligen steget och blev medlem 2010. Jag känner helt enkelt att Vänsterpartiet har svaren på de problem och orättvisor jag ser runt omkring mig. Tanken när jag gick med i partiet var att jag skulle engagera mig så mycket jag kunde och försöka påverka samhället tillsammans med andra. Anledningen till att jag gick med var alltså för att jag ville göra något, förändra och känna mig delaktig på något sätt. För mig har alltid rättvisa varit något otroligt viktigt och något värt att kämpa för. Det är många som far illa i vårt land och i vår kommun idag.

Jag tänker rätt ofta på att jag fick mina problem, blev sjuk och blind vid en bra tid, slutet av 80-talet. Inte medicinskt, för hade det skett idag, hade jag antagligen inte blivit blind och sjukdomen hade inte satt så många spår. Men rent resursmässigt menar jag. Då fick jag verkligen det stöd jag behövde, från skolan, vården och omsorgen. Så känner jag att det inte är idag, för väldigt många. De s.k. svaga grupperna far fruktansvärt illa på många vis och så ska det inte behöva vara. Jag tror helt och fullt på att när Vänsterpartiets politik får styra så kommer det se helt annorlunda ut.

Nu sitter jag som ordinarie ledamot i Halmstad kommunfullmäktige och som ersättare i kulturnämnden. Jag är grymt stolt och glad att få representera Vänsterpartiet. Gemenskapen och känslan av att tillsammans kämpa för något bättre är det bästa med att vara medlem i Vänsterpartiet Halmstad, tycker jag.
_________________

Vill du också bli medlem? Klicka här

Kopiera länk